km

มหกรรมเวทีนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ Show and Share มุ่งสู่วัฒนธรรม L.O.
วันพฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 08.30-12.30 น.
ณ หอประชุมเอื้องคำ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

กำหนดการ

08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน
09.00-09.10 น.          พิธีเปิดโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
09.10-09.50 น.          นำเสนอการจัดการความรู้

                             เรื่องที่ 1- 4 ผลลัพธ์ของการจัดการรายกรณีผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

  1. จังหวัดเชียงราย
  2. จังหวัดพะเยา
  3. จังหวัดน่าน
  4. จังหวัดลำปาง
  5. จังหวัดแพร่
  6. จังหวัดพิษณุโลก
  7. จังหวัดสุโขทัย (โรงพยาบาลสวรรคโลก)

09.50-10.00 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.00-10.30 น.                    เรื่องที่ 5- 7 ผลลัพธ์ของการจัดการรายกรณีผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

โดย ผู้เข้ารับการอบรม การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการ      

รายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)

10.30-10.50 น.           วิพากษ์ โดย นพ. ไชยรัตน์  ชัยวัฒนวสุ  งานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลพะเยา

                             ผศ.ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล  อ.เฉลิมพล  คงจิตต์ และ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.50-11.00 น.          เรื่องที่ 2 การพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตด้วยการใช้วิจัยเป็นฐานในการจัดการ

                             เรียนการสอนรายวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

โดย อ. แดนชัย ชอบจิต

11.00- 11.10 น.          วิพากษ์ โดย วิทยากร

11.10-11.20 น.          เรื่องที่ 3 การเตรียมความพร้อมของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีพะเยา เพื่อ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย อ. กันติยา  ลิ้มประเสริฐ

11.20-11.30 น.                    วิพากษ์ โดย วิทยากร

11.30-11.40 น.          เรื่องที่ 4 การพัฒนาผลงานงานวิจัยเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโรคเรื้อรัง โดย อ. โสภาพร   พันธุลาวัณย์

11.40-11.50 น.           วิพากษ์ โดย วิทยากร

11.50- 12.00น.          เรื่องที่ 5 การพัฒนาการเรียนรู้จากการสอบทักษะทางการพยาบาล การช่วยเหลือทารกแรกคลอด โดย อ. จรรยา  แก้วใจบุญ

12.00-12.30น.           เยี่ยมชมนิทรรศการ “ผลงานการจัดการความรู้ Show and Share”
                             รับประทานอาหารกลางวัน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

You have no rights to post comments
คุณไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้กรุณาสมัครสมาชิก

ยอดดูสูงสุด

เอกสารการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในการรักษาโรคเบื้องต้นและโรคเรื้อรัง วันที่ 16-20 กพ 2558

24 กุมภาพันธ์ 2558
เอกสารการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในการรักษาโรคเบื้องต้นและโรคเรื้อรัง วันที่ 16-20 กพ 2558

เอกสารการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในการรักษาโรคเบื้องต้นและโรคเรื้อรัง วันที่ 16-20 กพ 2558 1.ดาวน์โหลด (images/files/pdf/16-20-feb-58/1.pdf) Foreign body airway obstruction 2.ดาวน์โหลด (images/files/pdf/16-20-feb-58/2.pdf) Initial Assessment and management in trauma 3.ดาวน์โหลด (images/files/pdf/16-20-feb-58/3.pdf) เวชปฏิบัติครอบครัวและแนวทาง การดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์คำรณ ไชยศิริ 4.ดาวน์โหลด (images/files/pdf/16-20-feb-58/4.pdf) โรคหวัดนพ.พิสนธิ์ จงตระกูล 5.ดาวน์โหลด (images/files/pdf/16-20-feb-58/5.pdf) ...

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2

31 ตุลาคม 2556
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน ประธานหลักสูตร มือถือ 08-1269-4004 E-mail : (mailto: <script type='text/javascript'> <!-- var prefix = 'ma' +...

พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)รุ่น 2 วันที่ 6 มกราคม 2557

07 มกราคม 2557
พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)รุ่น 2 วันที่ 6 มกราคม 2557

พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่น 2 วันที่ 6 มกราคม 2557

«
||
»

สถิติการเข้าชม

106991
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9
21
53
106798
108
642
106991

Your IP: 10.10.99.1
Server Time: 2024-03-05 06:55:51

ออนไลน์

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์