สายด่วนงานให้คำปรึกษา (สำหรับนักศึกษา) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี พะเยา


วัตถุประสงค์: เพื่อให้เป็นจุดร้องขอคำปรึกษาจากนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ระบบจะจัดเก็บข้อมูลเป็นความลับไม่นำไปเผยแพร่แต่อย่างใด