รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด
ระบบแจ้งซ่อม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
# รายการ ผู้แจ้ง วันที่ รายละเอียด สถานะ
1 น้ำซึมลงมาจากชั้น 4นางสาวกณิกนันต์  บรรดิ 2022-11-28 08:05:15 - มีน้ำซึมลงมาจากฝ้าเพดานชั้นด้านบน หยดตลอดเวลา บริเวณห้องโถง - มีน้ำหยดมาจากฝ้าเพดานด้านบนบริเวณในห้องน้ำ รอพิจารณา
2 ลูกบิดประตูนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-11-02 07:17:15 ชำรุด รอพิจารณา
3 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้านายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-11-02 07:16:57 ชำรุด รอพิจารณา
4 อ่างล้างหน้านายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-11-02 07:16:15 ชำรุด รอพิจารณา
5 ก๊อกน้ำ สายฉีดนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-11-02 07:15:49 ชำรุด รอพิจารณา
6 สายฉีดชำระนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-11-02 07:15:12 ชำรุด รอพิจารณา
7 อ่างล้างหน้านายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-11-02 07:14:28 แตก รอพิจารณา
8 ก๊อกน้ำนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-11-02 07:14:00 ชำรุด รอพิจารณา
9 อ่างล้างหน้า สายฉีดนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-11-02 07:13:36 ชำรุด รอพิจารณา
10 ฝักบัว ลูกบิดนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-11-02 07:12:51 ชำรุด รอพิจารณา
11 หลอดไฟฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-10-21 10:12:46 เสีย 1 หลอด รอพิจารณา
12 โทรศัพท์ สาย 118 ใช้ไม่ได้นายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-10-21 10:12:23 สายขาดเปลี่ยนสายใหม่ รอพิจารณา
13 หลอดไฟเอื่องคำนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-10-21 10:11:30 เสีย 2หลอด รอพิจารณา
14 อาคาร2 ชั้น 3 ห้องเเรก ทาง การสลองนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-10-21 10:01:08 เบรกเกอร์เสีย รอพิจารณา
15 ไฟห้องดับ 209 210นายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-10-21 10:00:00 ไฟดับ รอพิจารณา
16 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-10-21 09:59:15 หลอดไฟเสีย 2 หลอด รอพิจารณา
17 ไฟกิ่งนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-30 09:06:18 2หลอด รอพิจารณา
18 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-30 09:00:11 เสีย 1 หลอด รอพิจารณา
19 โทรศัพท์เสียโทรไม่ติดนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-30 08:58:26 โต้ะครูอัมพร รอพิจารณา
20 หลอดไฟกลมนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-30 08:57:13 เสีย 2 หลอด รอพิจารณา
21 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-30 08:56:15 หลอดเสีย 5 หลอด เพิ่มเติม เสียเพิ่มอีก 3 หลอด รอพิจารณา
22 กลอนประตูห้องน้ำ นายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-30 08:54:59 ห้องน้ำชั้น 6 รอพิจารณา
23 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-30 08:54:15 เตียง 1 2 3 รอพิจารณา
24 ประตูมุ่งลวดนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-30 08:53:36 เสีย ปิดไม่ได้ รอพิจารณา
25 ประตูมุ้งลวดนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-30 08:53:12 เสียปิดไม่ได้ รอพิจารณา
26 เครื่องทำน้ำเย็นนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-30 08:52:20 มีน้ำไหลออกจากด้านหลังเครื่อง รอพิจารณา
27 หลอดไฟกิ่งนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-30 08:51:30 เสีย1 หลอด รอพิจารณา
28 หลอดไฟกิ่งนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-30 08:50:53 หลังอาคารคิดๆดับๆ รอพิจารณา
29 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-30 08:42:29 หลังอาคาร 3 รอพิจารณา
30 ไฟสปอดไลน นายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:43:41 ปลี่ยนใหม่ อาคาร 1 รอพิจารณา
31 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:38:12 เตียง 3 รอพิจารณา
32 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:37:52 เตียง 2 รอพิจารณา
33 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:37:29 หลอดไฟเสีย เตียง 4 รอพิจารณา
34 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:36:50 เสีย รอพิจารณา
35 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:36:19 เสีย รอพิจารณา
36 ปลั๊กไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:35:50 ปลั๊กไฟยุบ รอพิจารณา
37 ผ้าม่านนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:35:07 หลุดจากราว รอพิจารณา
38 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:34:06 เตียง1เสีย รอพิจารณา
39 ชั้นวางของนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:33:45 หลุดจากผนัง รอพิจารณา
40 ผ้าม่านนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:33:23 หลุดจากราว รอพิจารณา
41 เพิ่มหลอดนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:31:03 เพิ่มหลอดให้ อ.กาญจนา รอพิจารณา
42 เปลี่ยนท่อนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:30:07 ท่อน้ำตัน รอพิจารณา
43 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:28:38 หลังท่ 3เเละ ด้ามจับ รอพิจารณา
44 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:26:11 ห้องน้ำชั้น1 2หลอด รอพิจารณา
45 ตู้ทำความเย็นนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:25:11 น้ำซึ่ม รอพิจารณา
46 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:24:42 ห้องน้ำช้น 2 รอพิจารณา
47 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:24:12 เสีย รอพิจารณา
48 กลอนประตูนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:23:46 เสีย รอพิจารณา
49 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:23:22 ห้อง อ.เบญ เสีย รอพิจารณา
50 ตู้เย็นนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:22:40 ยางปิดเสีย รอพิจารณา
51 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:21:43 ฟัวเตียง รอพิจารณา
52 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:20:22 บริเวณทางเดิน รอพิจารณา
53 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:19:49 เสีย รอพิจารณา
54 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:19:23 หลังอาคาร รอพิจารณา
55 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:18:55 ไฟหัวเตียง รอพิจารณา
56 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:18:37 หัวเตียง 3 รอพิจารณา
57 เนสนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:16:02 ของสนามบาส รอพิจารณา
58 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:15:38 สนามบาส หลอดเสีย รอพิจารณา
59 หลอดไฟฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:14:38 เตียงที่ 2 รอพิจารณา
60 ตู้เสื้อผ้านายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:13:51 ราวหัก รอพิจารณา
61 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:13:11 เตียง 1 รอพิจารณา
62 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:12:36 เพดาน ชัน1 2 หลอด รอพิจารณา
63 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:10:33 เสีย รอพิจารณา
64 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:10:12 เสีย รอพิจารณา
65 หลอดไฟถนนนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:09:51 เสีย รอพิจารณา
66 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:09:18 เสีย รอพิจารณา
67 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:08:57 โรงจอดรถ รอพิจารณา
68 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:08:35 เสีย รอพิจารณา
69 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:08:09 ข้างอาคาร 1 ทางเดิน รอพิจารณา
70 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:06:44 เสีย รอพิจารณา
71 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:06:13 หน้าจอดรถ 2 หลอด รอพิจารณา
72 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:04:43 เฟรช รอพิจารณา
73 หลอดไฟถนนนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 09:04:17 หอประชุมเอืองคำ รอพิจารณา
74 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 08:59:18 หน้าบ่อบำบัด รอพิจารณา
75 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 08:58:48 โรงรถ รอพิจารณา
76 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 08:58:26 หน้ามุมหอ 2 รอพิจารณา
77 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-27 08:58:04 ข้างอาคาร 1 รอพิจารณา
78 ก๊อกน้ำนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-15 16:41:52 ชำรุด รอพิจารณา
79 ท่อระบายน้ำนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-15 16:41:25 ชำรุด รอพิจารณา
80 ท่อระบายน้ำนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-15 16:41:00 ชำรุด รอพิจารณา
81 ก๊อกน้ำนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-15 16:40:39 ชำรุด รอพิจารณา
82 ฝักบัว ก๊อกน้ำนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-15 16:40:09 ชำรุด รอพิจารณา
83 ฝักบัวนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-15 16:38:55 ชำรุด รอพิจารณา
84 ประตูมุ้งลวดนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-15 16:38:21 ชำรุด รอพิจารณา
85 แม่เหล็กมุ้งลวดนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-15 16:37:49 ชำรุด รอพิจารณา
86 ฝักบัวนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-15 16:37:10 ชำรุด รอพิจารณา
87 ลูกบิดประตูนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-15 16:36:51 ชำรุด รอพิจารณา
88 ท่อน้ำนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-09-15 16:36:18 รั่ว รอพิจารณา
89 ลูกบิดประตูนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-08-23 06:52:47 ชำรุด รอพิจารณา
90 ลูกบิดประตูนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-08-23 06:52:26 ชำรุด รอพิจารณา
91 ฝักบัวนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-08-23 06:49:30 ชำรุด รอพิจารณา
92 ฝักบัวนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-08-23 06:47:35 ชำรุด รอพิจารณา
93 คอมพิวเตอร์นางสาวนันท์นภัส  ทาลายา 2022-05-24 13:48:42 เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด 7440-001-0001/377, 7440-001-0001-379 รอพิจารณา
94 สวิตท์ไฟฟ้า=1จุด/หลอดไฟ=9หลอดนางสาวนันท์นภัส  ทาลายา 2022-05-23 07:08:37 สวิตไฟใช้การไม่ได้ หน้าห้องวิจัย หลอดไฟไม่ติดขั้วสีส้ม ในห้องสมุดหลัก รอพิจารณา
95 ฝักบัวอาบน้ำนางสาวชุลีกรณ์  ศิริสวัสดิ์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-02-22 11:33:17 ฝักบัว ห้องอาบน้ำชั้น 2 ห้องที่ 1 ชำรุด (ฝั่งทางร้านถ่ายเอกสาร ) รอพิจารณา
96 หลอดไฟ โต๊ะคุณกนกวรรณนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-02-02 13:19:25 หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
97 เบรกเกอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเสียนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-01-31 14:06:54 เสีย 1 ตัว เสร็จสิ้น
98 หลอดไฟๆในห้องน้ำ ที่บ้านเหลืองหลังที่ 3 นายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-01-31 14:05:18 หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
99 ติดตั้งสปอร์ไลท์ หน้าป้ายวิลัย 2 ตัวนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-01-31 14:03:44 ไฟไม่สว่าง เสร็จสิ้น
100 หลอดไฟรั่ววิลัยนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-01-31 14:02:56 หลอดไฟเสียทั่งหมด เสร็จสิ้น
101 หลอดไฟเสียนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-01-31 14:01:55 หลอดไฟข้าง ตู้ทำน้ำเย็นข้าง รพ เสร็จสิ้น
102 ตู้ทำน้ำเย็น ชั้น6นายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-01-31 14:01:00 มีเสียงดังมากๆ เสร็จสิ้น
103 เพิ่มหลอดป้อมยามนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-01-31 13:59:49 เพิ่ม 1 หลอด เสร็จสิ้น
104 หลอด ที่เก็บขยะเสียนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-01-31 13:59:04 เสีย1 หลอด เสร็จสิ้น
105 หลอดไฟเสียนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-01-31 13:58:00 หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
106 หลอดไฟ รั่วหลังวิลัยนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-01-31 13:57:28 เสีย 6 หลอด เสร็จสิ้น
107 หลอดทางสมเด็จย่านายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-01-31 13:56:46 ขาด1 หลอด เสร็จสิ้น
108 ไฟสปอร์ตไลท์บริเวรต้นสักข้างอาคาร3นายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-01-31 13:55:43 เปลี่ยนเป็นโคมไฟ เสร็จสิ้น
109 ไฟโรงจอดรถหน้าบ่อบำบัดเสียนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-01-31 13:54:15 ไฟโรงจอดรถหน้าบ่อบำบัดเสีย เสร็จสิ้น
110 ติดกริ่ง 2 ตัวนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-01-12 11:09:12 ทางเดินบรรได เสร็จสิ้น
111 ติดกริ่ว 8 ตัว นายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-01-12 11:08:22 ทางเดิน ที่งสองฝั่ง 1,2,3,4 เสร็จสิ้น
112 ติดกริ่ง 6 ตัวนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-01-12 11:07:20 ทางเดิน ทั่งสองฝั่ง ชั้น 1,2,3 เสร็จสิ้น
113 ติดกริ่ง 3 ตัวนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-01-12 11:06:12 ชั้น 1,2,3, เสร็จสิ้น
114 ไฟรั่วดับหมดนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-01-12 11:05:03 ฝั่ง รพ เสร็จสิ้น
115 ชุดหลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2022-01-12 11:03:13 ติดข้าง รพ. เสร็จสิ้น
116 ตู้เสื้อผ้าบิ้วอินเก่านางสาวนันท์นภัส  ทาลายา 2022-01-04 14:29:48 ปลวกทำรังกัดกินตู้ ชั้นวางในตู้ชำรุดเป็นรู ยังมีตัวปลวกทำรังอยู่ เสร็จสิ้น
117 หลอดไฟหัวเตียงนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:52:44 เตียง 2 เสร็จสิ้น
118 หลอดไฟทางเดินนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:52:06 หลอดไฟเสีย 2 หลอด เสร็จสิ้น
119 หลอดไฟหัวเตียงนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:51:31 หลอดไฟหัวเตียง 2 เสร็จสิ้น
120 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:50:54 หลอดไฟเสีย 2 หลอด เสร็จสิ้น
121 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:50:15 หลอดไฟเสีย1หลอด เสร็จสิ้น
122 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:49:51 หลอดไฟเสีย 3 หลอด เสร็จสิ้น
123 ตู้เย็นเสียนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:35:45 ตู้เย็นไม่เย็น เสร็จสิ้น
124 เตียงนอนชำรุดนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:34:56 เตียงนอนชำรุด ไม้หลุดออกจากกัน เสร็จสิ้น
125 หลอดไฟหัวเตียงนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:33:45 หลอดไฟหัวเตียง เตียง 2 เปลี่ยนให้ใหม่ยกชุด เสร็จสิ้น
126 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:32:38 หลอดไฟหลังห้อง เสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
127 ชุดหลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:31:53 เปลี่ยนชุดหลอดไฟ ห้อง อ.ต๋อม เสร็จสิ้น
128 หลอดไฟเสียนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:30:26 ไฟห้องน้ำ ไฟระเบียง ไฟกลางห้อง ห้อง อ.วาสนา กันคำ เสร็จสิ้น
129 ท่าน้ำรั่วนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:29:06 ห้อง อ.วาสนา กันคำ เสร็จสิ้น
130 หลอดไฟ เสียนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:27:57 หลอดไฟ 3206 เสีย 2หลอด เสร็จสิ้น
131 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:27:12 หลอดไฟเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
132 หลอดไฟเพดานนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:26:43 หลอดไฟเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
133 หัวฉีดตูดนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:26:00 หัวฉีดตูดน้ำรั่ว เสร็จสิ้น
134 หลอดไฟเพดานนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:25:12 หลอดไฟเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
135 หลอดไฟเสียนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:24:33 หลอดไฟเสีย 2 หลอด เสร็จสิ้น
136 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:24:02 เสียตรงที่นั่งพี่เบิด เสร็จสิ้น
137 หลอดไฟหน้าห้องวิชาการนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:23:25 หลอดเสีย เสร็จสิ้น
138 หลอดไฟสปอดไลฟ์นายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:22:50 หลอดเสีย เสร็จสิ้น
139 ตู้น้ำดื่มเสียนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:21:54 เห็นควรเปลี่ยนใหม่ ไม่สามารถดำเนินการได้
140 ประตูห้องน้ำนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:19:11 ชั้น 6 ห้องที่ 1 ห้องที่2 ชำรุด เสร็จสิ้น
141 โทรศัพท์เสียนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:18:19 เห็นควรเปลี่ยนใหม่ ไม่สามารถดำเนินการได้
142 หลอดไฟ 6 หลอดเสียนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-30 09:17:29 เปลี่ยนหลอด 6 หลอด เสร็จสิ้น
143 ก๊อกน้ำ,อ่างล้างจาน,โต๊ะแลคเชอร์นายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-08 20:03:46 ชำรุด เสร็จสิ้น
144 ตู้กดน้ำนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-08 20:01:48 มีน้ำรั่ว เสร็จสิ้น
145 สายฉีดชำระนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-08 20:01:00 ชำรุด เสร็จสิ้น
146 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้านายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-08 20:00:37 มีน้ำรั่ว เสร็จสิ้น
147 สะดืออ่างล้างมือนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-08 20:00:02 ชำรุด เสร็จสิ้น
148 อ่างล้างหน้านายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-08 19:58:49 น้ำรั่ว เสร็จสิ้น
149 เครื่องทำน้ำเย็นและสายฉีดชำระนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-08 19:58:21 ชำรุด เสร็จสิ้น
150 ท่อระบายน้ำนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-08 19:57:00 มีน้ำรั่ว เสร็จสิ้น
151 ฝักบัวนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-08 19:56:33 มีน้ำรั่ว เสร็จสิ้น
152 อ่างล้างหน้านายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-08 19:55:57 ชำรุด เสร็จสิ้น
153 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้านายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-08 19:55:29 ชำรุด เสร็จสิ้น
154 สายฉีดชำระนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-08 19:54:33 ชำรุด เสร็จสิ้น
155 ลูกบิดประตูนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-08 19:54:00 ชำรุด เสร็จสิ้น
156 สายฉีดชำระและก๊อกน้ำนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-08 19:53:30 ชำรุด เสร็จสิ้น
157 สายยูคล้องกุญแจนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-08 19:52:35 ขอติดตั้ง เสร็จสิ้น
158 อ่างล้างหน้านายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-08 19:51:48 ชำรุด เสร็จสิ้น
159 หลอดไฟ หลอดสุดท้ายนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-01 14:08:26 เสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
160 กลอนประตูหลุด นายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-12-01 14:05:23 ตัวล็อคมันหลุด เสร็จสิ้น
161 สายฉีดชำระและก๊อกน้ำนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-26 16:58:23 ชำรุด เสร็จสิ้น
162 สายยูคล้องกุญแจนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-26 16:57:47 ไม่มี เสร็จสิ้น
163 สายฉีดชำระนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-26 16:56:29 ชำรุด เสร็จสิ้น
164 ลูกบิดประตูนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-26 16:55:37 ชำรุด เสร็จสิ้น
165 ตืดตั้งปลั๊กไฟ 1 จุดนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-24 09:16:48 ห้องเล็ก เสร็จสิ้น
166 ติดตั้งสวิทซ์พัดลม นายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-18 14:08:34 ติดตั้งสวิทซ์พัดลม 1 จุด เสร็จสิ้น
167 ขอเพิ่มหลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-18 10:12:34 ขอเพิ่มหลอดไฟโตีะทำงาน 1 หลอด ของ นางสาว กันติยา ลิ้ประเสริฐ เสร็จสิ้น
168 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-18 09:48:16 หลอดไฟ ชั้น 1 ห้องที่1 หลอดไฟเสีย 1หลอด เสร็จสิ้น
169 ที่ฉีดตูดเสียนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-17 10:18:24 ที่ฉีดตูดเสีย 1 อันห้องน้ำขั้น 5 ห้องที่ 2 เสร็จสิ้น
170 หลอดไฟเสียนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-17 10:17:06 หลอดไฟเสียที่นั่ง พี่กนกวรรณ 2 หลอด เสร็จสิ้น
171 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-17 10:16:19 หลอดไฟ เสีย 2 หลอด เสียที่นั่ง พี่ กนกวรรณ เสร็จสิ้น
172 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-17 10:14:29 หลอดไฟ โต๊ะ อาจารย์ พิมวิมล เสร็จสิ้น
173 ฝาชักโครกนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-12 17:18:00 ชำรุด เสร็จสิ้น
174 โทรศัพท์เสียนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-12 17:17:36 หมายเลข 134 เสร็จสิ้น
175 ก๊อกน้ำอ่างล้างจานนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-12 17:16:38 รั่ว เสร็จสิ้น
176 ประตูบ้านพักนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-12 17:15:18 ปิดไม่สนิท เสร็จสิ้น
177 อ่างล้างหน้านายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-12 17:14:32 สายน้ำรั่ว เสร็จสิ้น
178 อ่างล้างหน้านายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-12 17:14:01 ชั้น 3 และ 5 ชำรุด เสร็จสิ้น
179 ท่อระบายนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-12 17:13:11 น้ำไหลไม่ทัน เสร็จสิ้น
180 ป้ายชื่อ สปิงด้านในหลุดนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-12 10:24:08 เนื่องจากกาวข้างขอบเสีย ทำการติดให้ใหม่ใช้งานได้ปกติ เสร็จสิ้น
181 หลอดไฟ นายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-12 10:22:05 หลอดไฟเสีย กระพริบไม่หยุด 1 หลอด เสร็จสิ้น
182 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-12 10:20:36 ขอเปลี่ยน หลอดไฟแสงจันทร์ ให้เป็น เเสงขาว จำนวน 3 หลอด ห้อง อ.พงศ์พัชรา เสร็จสิ้น
183 หลอดไฟเสียนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-12 10:16:52 หลอดไฟเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
184 ติดตั้งโคมไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-10 14:16:06 ติดตั้งโคมไฟ หลังอาคาร 2 ตรงที่ศาลา 1 จุด เสร็จสิ้น
185 หลอดไฟ นายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-10 14:15:12 เปลี่ยนหลอดไฟ 3 หลอด ห้อง อ. พงศ์พัชรา เสร็จสิ้น
186 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-10 14:12:27 หลอดไฟเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
187 ติดตั้งสปอร์ตไลด์ นายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-10 14:09:44 ติดตั้งสปอร์ตไลด์ หน้าสมเด็ดย่า 2 จุด เสร็จสิ้น
188 ติดตั้งสปอดไลด์ หน้า อาคาร 1นายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-10 14:07:14 ติดตั้งสปอร์ตไลด์ หน้า อาคาร 1 เสร็จสิ้น
189 ชุดหลอดไฟ ledนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-10 14:05:27 เปลี่ยนชุดหลอด LED 3 ชุด บ้าน อ.นงนุช เสร็จสิ้น
190 ประตูบ้านพักนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-09 17:58:06 ปิดไม่สนิท เสร็จสิ้น
191 ติดตั้งก๊อกน้ำนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-08 20:51:30 ติดตั้งก๊อกน้ำ ที่ทิ้งเศษขยะอาหาร เสร็จสิ้น
192 ราวผ้าม่านนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-08 20:49:03 ติดตั้งราวผ้ามานเพิ่ม เสร็จสิ้น
193 ชุดหลอดนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-08 20:47:58 ชุดหลอดไฟ 3 ชุด ขอเปลี่ยน เป็น ชุดled เสร็จสิ้น
194 หลอดไฟ นายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-05 21:35:07 หลอดไฟ ห้องทำงาน พี่ติกเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
195 ฝาชักโครกนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-05 21:31:32 ฝาชักโครก ชำรุด ตัวยึดเเตกหัก เสร็จสิ้น
196 ราวเเขวนผ้า 512นายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-05 21:27:50 ราวเเขวนผ้า ชำรุด ห้อง 512 เสร็จสิ้น
197 หลอดไฟ 304นายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-05 21:26:30 หลอดไฟ เพดาน ห้อง 304 เสีย 1หลอด เสร็จสิ้น
198 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-05 21:22:26 หลอดไฟ ห้องน้ำ ชั้น 4 เสีย 1 หลอด ทางเข้าประตูห้องน้ำ เสร็จสิ้น
199 ราวเเขนผ้านายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-05 21:20:30 ราวเเขนผ้าหลุด เนื่องจากน็อตหลุด เสร็จสิ้น
200 ชุดหลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-05 21:19:20 เปลี่ยนชุดหลอดไฟบ้านพัก ครูต่าย เสร็จสิ้น
201 สวิตไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-05 21:13:04 สวิตไฟมีมดเข้า ทำให้หลอดไฟติดๆดับๆ เสร็จสิ้น
202 หลอกไฟ นายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-05 21:09:48 หลอดไฟ ห้องน้ำชั้น 3 ฝั่งถ่ายเอกสาร เสีย1หลอด เสร็จสิ้น
203 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-05 21:02:46 หลอดไฟห้องน้ำฝั่งหิสเนสชั้น 3 เสีย 2 หลอด เสร็จสิ้น
204 อ่างล้างหน้านายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-05 18:05:37 สายน้ำรั่ว เสร็จสิ้น
205 อ่างล้างหน้านายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-05 18:04:39 ชั้น 3 และ 5 ชำรุด เสร็จสิ้น
206 อ่างล่างหน้านายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-03 19:38:57 ชำรุด เสร็จสิ้น
207 ลูกบิดประตูนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-03 19:38:25 ชำรุด เสร็จสิ้น
208 วาร์วน้ำฝักบัวนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-01 16:56:16 ชำรุด เสร็จสิ้น
209 ก๊อกน้ำอ่างล้างจานนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-11-01 16:55:43 ชำรุด เสร็จสิ้น
210 บานประตูห้องน้ำนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-31 10:53:37 ชำรุด เสร็จสิ้น
211 ฝักบัว,ก๊อกน้ำ,ราวแขวนผ้านายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-31 10:52:53 ชำรุด เสร็จสิ้น
212 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-28 14:41:06 หลอดไฟเสียหนึ่ง 2 หลอด โต๊ะนั่ง พี่ นี กับ พี่หนูนิส เสร็จสิ้น
213 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-28 14:39:54 หลอดไฟเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
214 ปลั๊กไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-28 14:33:59 ขอเปลี่ยนปลั๊กไฟ ห้องอาจารย์ พัชรบูรณ์ เสร็จสิ้น
215 ติดตั้งปลั๊กไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-28 14:32:00 ติดตั้งปลั๊กไฟตู้เย็นเเละไม้โคเวฟ ห้อง อาจารย์ จรรยา เสร็จสิ้น
216 ติดตั้งหลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-28 14:30:44 ติดตั้งหลอดไฟเพิ่มห้อง อาจารย์ จรรยา เสร็จสิ้น
217 ปลั๊กไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-28 14:29:41 ติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่ม 2 จุด ห้อง เสร็จสิ้น
218 ท่อระบายนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-27 18:24:59 อุดตัน เสร็จสิ้น
219 สายยูคล้องกุญแจนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-27 18:20:54 ชำรุด เสร็จสิ้น
220 เพดานห้องซักผ้านายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-27 18:20:16 มีน้ำรั่ว เสร็จสิ้น
221 หัวฉีดน้ำชำระนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-27 18:19:08 ชำรุด เสร็จสิ้น
222 ก๊อกนำอ่างล้างหน้านายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-27 18:17:30 ชำรุด เสร็จสิ้น
223 ท่อระบายน้ำนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-27 18:12:56 อุดตัน เสร็จสิ้น
224 ประตูห้องน้ำนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-27 18:12:29 ชำรุด เสร็จสิ้น
225 บันไดหยิบหนังสือนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-27 18:09:56 ชำรุด เสร็จสิ้น
226 ฝาชักโครกนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-27 18:07:11 หัก เสร็จสิ้น
227 เก้าอี้สำนักงานนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-27 18:06:30 ชำรุด เสร็จสิ้น
228 อ่างล้างหน้า,กลอนประตูนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-27 18:05:33 อ่างล้างหน้ารั่ว กลอนประตูเสีย เสร็จสิ้น
229 ชักโครก,อ่างล้างมือนายกมลตรี  นามเมือง(รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-27 18:03:12 ชักโครกกดไม่ลง อ่างล้างมือรั่ว เสร็จสิ้น
230 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-26 14:24:37 หลอดไฟห้องน้ำ อาจารย์ชาย เสีย1 หลอด เสร็จสิ้น
231 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-26 14:21:47 หลอดไฟ หน้าลิฟเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
232 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-26 14:21:09 หลอดไฟรั่วหลังวิลัยเสีย 4 หลอด เสร็จสิ้น
233 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-26 14:20:30 หลอดไฟรั่วหลังวิลัยเสีย 4 หหลอด เสร็จสิ้น
234 โต๊ะประชุม นายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-26 14:18:55 โต๊ะประชุมชำรุดเเยกออกจากกัน (ห้องประชุมย่อย) เสร็จสิ้น
235 เต้าเสียบไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-26 14:16:59 เต้าเสียบใช้ไฟมากเกินไปจนทำให้เบรคเกอร์เด้ง เสร็จสิ้น
236 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-26 14:13:09 หลอดไฟเพดาน เสีย 2 หลอด เสร็จสิ้น
237 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-26 14:11:29 หลอดไฟหัวเตียง 413 เสีย 3หลอด เสร็จสิ้น
238 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-26 14:10:24 หลอดไฟหัวเตียง ห้อง 305 เสีย (เตียง 1) เสร็จสิ้น
239 ฝาครอบปลั๊กไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-26 14:08:54 ไม่มีผาครอบปลั๊กไฟ จนสายโผ่ออกมา เสร็จสิ้น
240 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-26 14:07:29 หลอดไฟโต๊ะเครื่องเเป้ง ห้อง 302 เสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
241 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-26 14:06:25 หลอดไฟเพดานห้อง 302 เสีย 1 หลอดเสีย เสร็จสิ้น
242 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-26 14:02:19 หลอดไฟห้องน้ำชั้น 5 เสีย 1หลอด เสร็จสิ้น
243 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-26 13:59:44 หลอดไฟเสีย 2 หลอด <ห้อง อ.กาญจนา> เสร็จสิ้น
244 หลอดไฟนายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ (รับเรื่องแจ้งซ่อม นศ.) 2021-10-26 13:53:48 ไฟเเสงสว่างโต๊ะทำงานไม่เพียงพอ เสร็จสิ้น