ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี พะเยา

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ชื่อ :
e-mail :
ข้อความ :
 
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เป็นช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ระบบจะจัดเก็บข้อมูลเป็นความลับไม่นำไปเผยแพร่แต่อย่างใด