สายด่วนงานให้คำปรึกษา (สำหรับนักศึกษา) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี พะเยา

สายด่วนงานให้คำปรึกษา
ชื่อ :
e-mail :
ข้อความ :
 
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เป็นจุดร้องขอคำปรึกษาจากนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ระบบจะจัดเก็บข้อมูลเป็นความลับไม่นำไปเผยแพร่แต่อย่างใด