วิจัยเรื่อง การดำเนินการประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา

20 มิถุนายน 2557

วิจัยเรื่อง การดำเนินการประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา จัดทำโดยพร บุญมีหทัยรัตน์ บรรณากิจเฉลิมพล เมฆลอยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดงานวิจัย...

คุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย

21 มีนาคม 2557

คุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สัมมนาวิชาการ "QA to Quality of Life" ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท รังสิต ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร (images/file/pdf/piyawan-140317.pdf)...

งานประกันคุณภาพการศึกษา

การบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน

ผลการประเมินปีการศึกษา 2556

การจัดการความรู้

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วิจัยเรื่อง การดำเนินการประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา

20 มิถุนายน 2557

วิจัยเรื่อง การดำเนินการประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา จัดทำโดยพร บุญมีหทัยรัตน์ บรรณากิจเฉลิมพล เมฆลอยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดงานวิจัย...

คุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย

21 มีนาคม 2557

คุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สัมมนาวิชาการ "QA to Quality of Life" ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท รังสิต ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร (images/file/pdf/piyawan-140317.pdf)...

รายงานประจำปี2556

02 มีนาคม 2557

รายงานประจำปี2556 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ดาวน์โหลด (images/file/pdf/annual-report-2013.pdf)

สถิติการเข้าชม

011174
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1
2
49
11072
215
249
11174

Your IP: 54.224.44.168
Server Time: 2018-04-21 04:24:31

ออนไลน์

มี หนึ่งผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์