สถิติการเข้าชม

156744
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์แล้ว
เดือนนี้
เดือนแล้ว
ทั้งหมด
79
127
206
155449
1673
1408
156744

Your IP: 10.10.99.1
Server Time: 2024-07-15 17:58:23

ผลงานทางวิชาการ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ค่านิยมทางเพศและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมทางเพศของวัยรุ่น เขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 594
ความรู้ การรับรู้ และ พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 636
การประเมินโครงการปฏิบัติธรรมของนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 564
ความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วพบ.พะเยา 553
การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 566
ภาพลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 598
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยบ้านทุ่งต้นศรี ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ 574
การตั้งครรภ์วัยรุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นที่มารับบริการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลพะเยา 636
อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มตา ของมีคมบาดและการสัมผัสสารคัดหลั่ง ในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 605
ความรู้ ทัศนคติ ความคาดหวังและการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับบริการ ปฐมภูมิของผู้ปฏิบัติงานเวชปฏิบัติ 559