กลับด้านบน

เอกสารการเงิน

ใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

20130805155227_3075.xls (41.00 kB) ดาวน์โหลด [ 4883 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

ขออนุมัติยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

20131015150631_3063.xls (47.00 kB) ดาวน์โหลด [ 724 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

บันทึกชดใช้เงินยืมราชการ

91256.doc (48.00 kB) ดาวน์โหลด [ 419 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/สัญญายืม

rajchakarn_expenses_form.xls (160.50 kB) ดาวน์โหลด [ 1169 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

ใบสำคัญรับเงิน

receipt_form 1.doc (35.50 kB) ดาวน์โหลด [ 791 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แบบฟอร์มการขอใช้เงินสวัสดิการ

sawatdikare_money.pdf (20.47 kB) ดาวน์โหลด [ 445 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT
ใบแจ้งการชำระเงิน ในระบบ Teller Payment ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
teller payment.doc (43.00 kB) ดาวน์โหลด [ 984 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

เอกสารวิชาการ เบิกเงิน พ.ต.ส.และ พ.พ.ศ.

bcnpy-money.pdf (52.44 kB) ดาวน์โหลด [ 238 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ-KTB-Corporate-Online

แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน

ly01_020353_v8.pdf (469.96 kB) ดาวน์โหลด [ 140 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

ใบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ

bcnpy24-01-61.doc (40.00 kB) ดาวน์โหลด [ 156 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT
 
 
Powered by Phoca Download