กลับด้านบน

เอกสารความเสี่ยง

คุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สัมมนาวิชาการ "QA to Quality of Life"

piyawan-140317.pdf (5.51 MB) ดาวน์โหลด [ 320110 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

การบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

risk_mgmt_manual.pdf (1.09 MB) ดาวน์โหลด [ 9435 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

ฟอร์มรายงานความเสี่ยงฯ

form-report-risk.doc (100.00 kB) ดาวน์โหลด [ 772 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT
 
 
Powered by Phoca Download