กลับด้านบน

งานพัฒนาบุคลากร

ประเมินสมรรถนะรายบุคคล วิทยาจารย์

bcnpy1.pdf (71.63 kB) ดาวน์โหลด [ 397 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

ประเมินสมรรถนะรายบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ

bcnpy2.pdf (83.47 kB) ดาวน์โหลด [ 238 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

ประเมินสมรรถนะรายบุคคล ปฏิบัติการ

bcnpy3.pdf (59.85 kB) ดาวน์โหลด [ 240 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

ประเมินสมรรถนะรายบุคคล ชำนาญการ

bcnpy4.pdf (71.63 kB) ดาวน์โหลด [ 409 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แผนพัฒนารายบุคคล

bcnpy5.pdf (94.51 kB) ดาวน์โหลด [ 317 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แบบรายงานสรุปการไปพัฒนาตนเอง ประชุม/อบรม/สัมนา ของอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน

bcnpy6.pdf (144.06 kB) ดาวน์โหลด [ 785 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แบบฟอร์มการรายงานการเดินทางไปราชการ

frm-ratchakarn.doc (54.00 kB) ดาวน์โหลด [ 46 ครั้ง ]

หนังสือตอบรับวิทยากร

frm-21-8-62.doc (124.33 kB) ดาวน์โหลด [ 11 ครั้ง ]
 
 
Powered by Phoca Download