กลับด้านบน

งานพัฒนาบุคลากร

ประเมินสมรรถนะรายบุคคล วิทยาจารย์

bcnpy1.pdf (71.63 kB) ดาวน์โหลด [ 382 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

ประเมินสมรรถนะรายบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ

bcnpy2.pdf (83.47 kB) ดาวน์โหลด [ 228 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

ประเมินสมรรถนะรายบุคคล ปฏิบัติการ

bcnpy3.pdf (59.85 kB) ดาวน์โหลด [ 228 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

ประเมินสมรรถนะรายบุคคล ชำนาญการ

bcnpy4.pdf (71.63 kB) ดาวน์โหลด [ 385 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แผนพัฒนารายบุคคล

bcnpy5.pdf (94.51 kB) ดาวน์โหลด [ 301 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แบบรายงานสรุปการไปพัฒนาตนเอง ประชุม/อบรม/สัมนา ของอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน

bcnpy6.pdf (144.06 kB) ดาวน์โหลด [ 726 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แบบฟอร์มการรายงานการเดินทางไปราชการ

frm-ratchakarn.doc (54.00 kB) ดาวน์โหลด [ 34 ครั้ง ]
 
 
Powered by Phoca Download