กลับด้านบน

เอกสารงานแผน

แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามแผนงานประจำ

form_project_routine.docx (53.33 kB) ดาวน์โหลด [ 569 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แบบฟอร์มการเขียนโครงการยุทธศาสตร์

form_project_strategy.docx (56.37 kB) ดาวน์โหลด [ 339 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แบบฟอร์มสรุปโครงการยุทธศาสตร์

form_project_strategy_summary.docx (51.49 kB) ดาวน์โหลด [ 336 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แบบฟอร์มขออนุมัติจัดทำโครงการ ปีงบประมาณ 2562

plan-2562-1.doc (41.00 kB) ดาวน์โหลด [ 7 ครั้ง ]

แบบฟอร์มขออนุมัติขอเปลี่ยนแปลงโครงการปีงบประมาณ 2562

plan-2562-2.doc (38.50 kB) ดาวน์โหลด [ 5 ครั้ง ]
 
 
Powered by Phoca Download