กลับด้านบน

เอกสารงานแผน

แผนปฏิบัติการและแผนจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564

plan64.zip () ดาวน์โหลด [ 0 ครั้ง ]

ขั้นตอนจัดทำโครงการ

flow.pdf (77.50 kB) ดาวน์โหลด [ 377 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

ใบนำทางส่งสรุปโครงการ

plan29-10-63.zip (13.59 kB) ดาวน์โหลด [ 470 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แบบคัดกรองโครงการ บันทึกข้อความ 2562 (ใช้แนบพร้อม เสนอขออนุมัติโครงการ)

1_221061_screen_pro_2562.docx (42.98 kB) ดาวน์โหลด [ 740 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แบบสรุปผลการดำเนินโครงการ 2563 (ใช้เสนอพร้อม ขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการ)

2_221061_final-pro_2563.doc (46.00 kB) ดาวน์โหลด [ 657 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แบบการเขียนโครงการแผนงานประจำ (งบประมาณ 2562)

3_221061_frm_project_routine-2562.docx (45.54 kB) ดาวน์โหลด [ 681 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แบบฟอร์มการเขียนโครงการยุทธศาสตร์ (งบประมาณ 2562)

4_221061_frm_project_strategy_2562.docx (44.12 kB) ดาวน์โหลด [ 438 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แบบฟอร์มขออนุมัติ ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ 2562

5_221061_frm_change_pro_2562.doc (48.50 kB) ดาวน์โหลด [ 812 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2566

plan2566.pdf (2.33 MB) ดาวน์โหลด [ 178 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แบบสรุปโครงการแผนและเงินปีงบประาณ2567

plan2567-1.doc (53.00 kB) ดาวน์โหลด [ 46 ครั้ง ]
 
 
Powered by Phoca Download